OVER MIJ

Mijn achtergrond in de Organisatie Psychologie, Mediation en de Journey hebben voor mij één wezenlijk ding gemeen: deze vakgebieden gaan allemaal over groei en het ‘ont’-wikkelen van jezelf. In je leven, in je relatie, in je familie, in je team, in de organisatie.

Ik ben ervan overtuigd dat je bewustzijn je grootse kapitaal is. Een bewustzijn dat verder reikt dan egostructuren en uitgaat van groots onderliggend potentieel.

Dat betekent vaak dat we eerder dingen mogen doorzien en afleren in plaats van ons best doen en nieuwe dingen aanleren. Onze conditioneringen, onze overlevingsmechanismen, onze overtuigingen en onze gewoontes kunnen je tegen houden vrij te zijn en je vrij te voelen. De vraag is of je deze belemmeringen kunt doorzien.

Of het nu je rol in een organisatie betreft, in een conflict of in het algemeen ‘op je levenspad’, het gaat er uiteindelijk vooral om te beseffen dat jij bepaalt hoe je tegen zaken aan wilt kijken en hoe je omgaat met uitdagingen onderweg.

Ik ben hiervan overtuigd omdat ik na een persoonlijke crisis in de loop der tijd steeds bewuster ben gaan leven. Via the Journey heb ik oude patronen, mijn overtuigingen en innerlijke saboteurs onder ogen gezien. Hiertoe heb ik ook mezelf en anderen in mijn omgeving vergeven. Zo heb ik de keuze kunnen maken om het anders te gaan doen, wat mijn leven een enorme draai heeft gegeven. Doorzetten, vechten, plannen en controle houden: het wordt aan alle kanten in onze maatschappij gestimuleerd, maar is niet meer mijn weg. Ik geniet van de moeiteloosheid, het vertrouwen in het geheel, het pas oplossen van problemen als ze er zijn en het daadwerkelijk aanwezig zijn in het nu. Als Journey Practitioner deel ik deze bijzondere methode ook graag met anderen.

Als Organisatie Psycholoog ben ik gefascineerd door de mens in organisaties. Welk leiderschap werkt? Welke rollen en verantwoordelijkheden heb je nodig om je organisatiedoelen te bereiken? Hoe benut je ieders kwaliteiten? Hoe verhoudt je je in een organisatie? Hoe ga je om met veranderingen en met weerstand? Wat maakt dat mensen voldoening in hun werk ervaren? HR vraagstukken gaan hierover.

Het fundament van een solide organisatie valt of staat met de onderlinge verhoudingen. De aanwezigheid van onderling vertrouwen en een gevoel van veiligheid maken dat mensen goed hun werk kunnen doen. Als (Pre) Mediator is het mijn persoonlijke missie om bij te dragen aan het versterken van dit fundament in organisaties door meer openheid te creëren. Ik zou het mooi vinden als het in organisaties normaal wordt om ‘echte gesprekken’ te voeren met elkaar, dat het veilig is om wezenlijke onderwerpen te adresseren en behoeften worden uitgesproken, zodat de onderlinge verhoudingen optimaal bijdragen aan een gezond werkklimaat en het bereiken van de organisatiedoelen.

Als HR Manager heb ik in de praktijk echter veel communicatieproblemen zien ontstaan door perceptieverschillen, aannames, misverstanden en het niet uitspreken van behoeften. Via Partner-Mediation werk ik daarom graag met Ondernemers, Partners, Founders, Leidinggevenden en Teams die hun werkrelatie en partnerschap tegen het licht willen houden. Partner-Mediation helpt om een solide basis te creëren of te versterken en om (potentiële) conflicten te voorkomen dan wel op een goede manier aan te gaan.

Ik voel mij door mijn persoonlijke groei meer verbonden met mezelf, met wie ik in wezen ben. Juist daardoor kan ik mij ook meer met anderen verbinden. Als mens, als Organisatie Psycholoog, als (Pre) Mediator of als Journey Practitioner, ga ik graag een stuk met jou op pad.