HR/COACHING

Ik ben ervan overtuigd dat de mensen het bedrijf maken. Als je verantwoordelijkheid neemt en je bewust bent van je eigen gedrag, je aandachtig met elkaar omgaat en op zijn tijd echte gesprekken met elkaar voert, kom je samen tot de gewenste resultaten.

Ik help graag om het beste uit mensen en organisaties te halen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ik een coachingstraject begeleid, onderzoek op de werkvloer doe, trainingen of workshops geef over specifieke onderwerpen, help bij cultuurverandering of leiderschapsontwikkeling aanbied.

MIJN ACHTERGROND

Vanuit de studie Arbeids- en Organisatie Psychologie aan de Universiteit in Groningen ben ik in 1996 aan de slag gegaan in de HR (Human Resources). Via Werving & Selectie, Management Consulting, Beleidsmedewerker HR en later als HR Manager, heb ik bij mogen dragen aan veel verschillende opdrachten binnen allerlei organisaties.

Vertrouwen geven, Eigenaarschap, Autonomie en Persoonlijk Leiderschap zijn voor mij altijd wezenlijke thema’s geweest in organisatieontwikkeling. Ik geloof dat mensen groeien wanneer je hen positief benadert en verantwoordelijkheid geeft, als je beseft dat werk en privé niet gescheiden zijn maar juist maken tot wie je bent (ook op de werkvloer) en als je oprechte aandacht toont.

Naast Mediation en Journey sessies doe ik HR interim opdrachten vanuit deze visie.

Hieronder een overzicht van mijn opleidingen en mijn werkervaring.

OPLEIDINGEN

1984 – 1990 VWO Scholengemeenschap Sancta Maria, Haarlem, Atheneum Diploma

1990 – 1996 Universiteit van Groningen, Doctoraal Diploma, Afgestudeerd in de Arbeids- en Organisatie Psychologie. Afstudeerscriptie ‘Factoren van Arbeidstevredenheid. Afdeling Chirurgie, Academisch Ziekenhuis Groningen

1995 – 1996 Universiteit van Bergen, Noorwegen, ERASMUS Uitwisselingsprogramma
Organizational Theory, Scandinavian Politics, Noors

2000 Adviesvaardigheden en beinvloedingsstijlen, Centrum voor Bedrijf en Overheid.

2006 Merlijn Mediation, afgeronde opleiding tot gecertificeerd Mediator

2009 – 2010 HR Room, Amsterdam, Deelname aan de HR Room. Verandermanagement bij CBE Consultants

2010 – 2011 Journey Practitioners Program, Europe, Brandon Bays, Gecertificeerd Journey Practitioner

WERKERVARING

April 2023 – heden Organizational Psychologist at OpenUp

Sept 2016 – heden Partner-Mediation, Founder, (Pre) Mediator voor zakelijke partners. 

Oktober 2014 – heden Startupbootcamp Amsterdam, (Pre) Mediator.

April 2015 – Sept 2016 Lovechock B.V. Amsterdam, HR Manager, Operationele, tactische en strategische HR werkzaamheden. Inrichten HR organisatie. Lid MT. Implementeren OKR methode (Goalsetting), HR Handboek, Werving & Selectie, organisatorisch inrichten nieuwe productielocatie.

Dec 2011 – Dec 2014 Shared Silence, Gmunden, Zelfstandig ondernemer. Opzetten en leiden van deze onderneming in Oostenrijk. Plek voor bezinning en persoonlijke ontwikkeling. B&B, Retraites, Seminars, Workshops.

Jan 2008 – Nov 2011 Scholengroep Tabijn Heemskerk, Manager HRM + Mediator (2009 – 2011)
Bestuur van 25 lagere scholen, 500 medewerkers, in de regio Noord-Holland. Als lid van het MT, meedenken over het strategisch beleid van de organisatie en verantwoordelijk voor HRM. Leidinggevende van de HRM afdeling (4 medewerkers). Opzetten en uitdragen van het strategisch, tactisch en operationeel HRM beleid. Coaching van teams, leidinggevenden en medewerkers. Het aanjagen van een cultuurveranderingsproces naar meer resultaatgericht werken en van een cultuur van wantrouwen naar een cultuur van vertrouwen. Leiden van werving & selectie- procedures. Opzetten van opleidingsprogramma’s met samenwerkingspartners. Verantwoordelijk voor juridische (exit) procedures. Optreden als Mediator bij conflicten. Uitdragen van het HRM beleid in de OR (GMR) en Raad van Toezicht.

Projectleiding op de volgende gebieden:
Opzetten en mede leiden van het Management Developmentprogramma; Implementeren van HRM instrumenten, waaronder een Gesprekscyclus op basis van competentiemanagement, 360 graden feedback en resultaatgericht belonen; Realiseren en uitbouwen van het Functie-waarderingssysteem; Realiseren van de ‘Functiemix’, een middel ter bevordering van de kwaliteit in het onderwijs; Opzetten van Werknemerstevredenheidsonderzoeken; Leiden van werkgroep rondom gemeenschappelijke waarden in de organisatie.

HR Beleidsmedewerker (2008 – 2009)
Actief met het opzetten, schrijven, organiseren en uitdragen van het HRM beleid. Leiden van werkgroepen op het gebied van HRM. Optreden als Mediator bij conflicten.

Aug 2002 – Dec 2007 Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN), onderdeel VNO, Management Consultant. Adviseren van zowel Profit- als non Profitorganisaties (leden van de AWVN) op het gebied van Waarderen en Belonen. Opzetten en/of in kaart brengen van de organisatiestructuur en onderlinge verhoudingen (functiehuis, functiewaardering) Implementeren van HRM instrumenten, zoals Gesprekscyclus, Competentiemanagement en Performance Management. Uitvoeren van Benchmarks. Projectleiding en Relatiebeheer naar klanten o.a. Beiersdorf, AP Moller Terminals, Maersk, Adidas logistics services, MSD, Tata Steel, ENCI bv, Koole, KLM, de Anne Frank Stichting, Museum Booijmans van Beuningen.

Aug 1996 – Juni 2002 PCI Consultants, ICT Werving & Selectie Consultant.

Overige activiteiten: Vrijwilligerswerk Buurtbemiddeling, ‘Sharing the Kitchentable’ activiteiten.