(PRE)MEDIATION

Sinds mijn mediation opleiding is mijn leven veranderd! Ik denk sindsdien in belangen en behoeften in plaats van standpunten en dat maakt een wereld van verschil. Communiceren is hiermee in zo veel gevallen zoveel constructiever en prettiger geworden. Dat geldt niet alleen zakelijk maar ook zeker voor mijn eigen privé leven. Samen met Roelof Vos en een aantal geweldige collega’s ben ik via Partner-Mediation actief met uiteenlopende Mediation opdrachten.

Of het gaat om zakenpartners, co-founders, shareholders of teams,, via (Pre) Mediation voer je het echte gesprek met elkaar waardoor de belangen van partijen op tafel komen, zodat er ruimte ontstaat voor gedragen oplossingen.

Aangezien wij steeds meer merken dat organisaties wereldwijd opereren en ondernemers, founders, teamleden ook wereldwijd zijn gevestigd, werken wij ook veel online, waar wij alle (Pre) Mediation sessies Anytime, Anywhere faciliteren. 

Wij onderkennen twee verschillende vormen van Mediation, namelijk Mediation en Pre Mediation.

Zo kan Pre Mediation zinvol zijn om achterstallig onderhoud in relaties te voorkomen. Het werkt preventief. Immers hoe eerder je met elkaar om tafel gaat zitten, des te makkelijker een conflict kan worden voorkomen: verwachtingen afstemmen en problemen in de kiem smoren. Pre Mediation kan ook een soort APK zijn door bijvoorbeeld elk kwartaal of half jaar met elkaar  te spreken.

Mediation kan helpen wanneer er daadwerkelijk onenigheden of conflicten zijn of wanneer partijen besloten hebben om uit elkaar te gaan. Hiertoe zal het echte gesprek worden aangegaan, waarbij Partner-Mediation helpt. Zo onderzoek je samen de verschillende belangen en oplossingsrichtingen.

Zo creëer je samen duidelijk zicht op de belangen van beide partijen en kun je elkaar het beste te gunnen: samen of in een gescheiden toekomst.

Het unieke aan onze aanpak is dat twee mediators het proces begeleiden vanuit verschillende achtergronden.

Tot slot voor alle mediationtrajecten geldt een vrijwillige inzet van beide partijen (partners) en volledige vertrouwelijkheid.

Wanneer tijdens een mediation traject blijkt dat er nog oud zeer, innerlijke overtuigingen, verdriet, boosheid of angst in de weg zit kan een Journey sessie uitkomst bieden. Dit is een veilige 1-op-1 sessie waarin we samen onderzoeken wat aandacht nodig heeft. Kijk voor meer informatie over de Journey methode hier.

Zie ook www.partner-mediation.nl