OVER MIJ

Annemarie SBC

Mijn achtergrond in de Organisatie Psychologie, (Pre) Mediation en de Journey hebben voor mij één wezenlijk ding gemeen: deze vakgebieden gaan allemaal uit van het nut van een ‘growth mindset’.

Dat je persoonlijk groeit en bloeit door te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Of je nu kijkt naar organisaties, naar conflicten of naar zaken die je ‘op je levenspad’ tegenkomt, het gaat er uiteindelijk vooral om hoe je constructief omgaat met uitdagingen, zodat je een gevoel van tevredenheid ervaart.

Als Organisatie Psycholoog ben ik gefascineerd door de mens in organisaties. Welk leiderschap werkt? Welke rollen en verantwoordelijkheden heb je nodig om je organisatiedoelen te bereiken? Hoe benut je ieders kwaliteiten? Hoe verhoudt je je in een organisatie? Hoe ga je om met veranderingen en met weerstand? Wat maakt dat mensen voldoening in hun werk ervaren? HR vraagstukken gaan hierover.

Het fundament van een solide organisatie valt of staat met de onderlinge verhoudingen. De aanwezigheid van onderling vertrouwen en een gevoel van veiligheid maken dat mensen goed hun werk kunnen doen. Als (Pre) Mediator is het mijn persoonlijke missie om bij te dragen aan het versterken van dit fundament in organisaties door meer openheid in het bedrijfsleven te creëren. Ik zou het mooi vinden als het in organisaties normaal wordt om ‘echte gesprekken’ te voeren met elkaar, waarin wezenlijke onderwerpen worden geadresseerd en behoeften worden uitgesproken, zodat de onderlinge verhoudingen optimaal bijdragen aan een gezond werkklimaat en het bereiken van de organisatiedoelen.

Ik heb echter veel communicatieproblemen zien ontstaan door perceptieverschillen, aannames, misverstanden en het niet uitspreken van behoeften. Via Partner-Mediation werk ik met daarom graag met Partners, Founders en Teams die hun werkrelatie en partnerschap tegen het licht willen houden. Partner-Mediation helpt om deze solide basis te versterken en om (potentiële) conflicten te voorkomen dan wel op een goede manier aan te gaan.

In de loop der tijd is met de growth mindset en het bewuster worden, mijn eigen levenshouding ook veranderd. Via the Journey heb ik oud verdriet verwerkt, mijn overtuigingen en innerlijke saboteurs onder de loep genomen en vooral mezelf en anderen in mijn omgeving vergeven. Dit heeft mijn leven een draai gegeven. Doorzetten, vechten, plannen en controle houden: het wordt aan alle kanten in onze maatschappij gestimuleerd, maar is niet meer mijn weg. Ik geniet van het denken in mogelijkheden, de moeiteloosheid, het vertrouwen in het geheel, het pas oplossen van problemen als ze er zijn en het daadwerkelijk aanwezig zijn in het nu. Als Journey Practitioner deel ik deze bijzondere methode ook graag met anderen.

Ik voel mij door mijn persoonlijke groei meer verbonden met mezelf, met wie ik in wezen ben. Juist daardoor kan ik mij ook meer met anderen verbinden en kom ik beter tot mijn recht. Als mens, als Organisatie Psycholoog, als (Pre) Mediator of als Journey Practitioner.